TheGrue.org
Songkran Festival 13-15 April 2018

ข่าวสาร (News)

Untitled 1 02
Untitled 1 06

 

002 02
002 05

 

005 02
  
006_07
003 02
003 05

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมบัญชีกลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

Basic Education

โครงการเขตสุจริต

เกียรติบัตร

รายงานเนื้อหา

คำนำ,สารบัญ

เนื้อหา

คู่มือการประเมิน ITA 2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

เรื่อง

เจตจำนงค์บริสุทธิ์

นโยบายโปร่งใส

ฮิต: 90

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th