ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ(TPS)


 

>>TPS 2559 <<             >>TPS 2560<<

>>TPS 2561<<

 

ฮิต: 1506

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th