ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

uncategorised

จำนวนเนื้อหา: 25

สำนักงาน

จำนวนเนื้อหา: 1

Album

Album

จำนวนเนื้อหา: 1

ภาพข่าวกิจกรรม

จำนวนเนื้อหา: 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th