การเรียกผู้เข้าสอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของ กศจ.เพชรบูรณ์

 

ลำดับที่ รายการ  
1.  - รายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลด
เอกสาร
2.  - สรุปความเคลื่อนไหวการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
3.  - ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
4.

- ประกาศขึ้นบัญชีรายการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบัญจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นบัญชีรวมของ กศจ.เพชรบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
ฮิต: 4160

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th