obecnew
 รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ปี 2561 รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ปี 2560 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 new

ดูรายงานการรับฟังล่าสุดclick 2
-----------------------------------------------------------------------------
                 รับชมรายการย้อนหลังclick 2

-----------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดรับรายงานย้อนหลัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 31 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 24 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 17 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 10 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.  ประจำปี 2560(ย้อนหลัง)  click 2

 

 
ฮิต: 984

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th