obecnew

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. สัญจร จ. แม่ฮ่องสอน วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2560 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2560 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2560 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. 4/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. 3/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ดูรายงานการรับฟัง

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2560 (ประจำวันที่ 18 ต.ค 60)

ดูรายงานการรับฟัง

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2560 (ประจำวันที่ 11 ต.ค 60)

ดูรายงานการรับฟัง
ฮิต: 329

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th