obecnew
 รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ปี 2561 รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ปี 2560 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 11 เมษายน 2561 new

 
ดูรายงานการรับฟังล่าสุด click 2
-----------------------------------------------------------------------------
               รับชมรายการย้อนหลังclick 2

-----------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดรับรายงานย้อนหลัง

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 4 เมษายน 2561

รายงานงานการรับฟัง ครั้งที่ 13/2561

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 28 มีนาคม 2561

รายงานงานการรับฟัง ครั้งที่ 12/2561

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 21 มีนาคม 2561

รายงานงานการรับฟัง ครั้งที่ 11/2561

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 14 มีนาคม 2561

ดูรายงานการรับฟังล่าสุด

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 7 มีนาคม 2561

ดูรายงานการรับฟังล่าสุด

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 31 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 24 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 17 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 10 มกราคม 2561

ดูรายงานการรับฟัง

 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.  ประจำปี 2560(ย้อนหลัง)  click 2

 

 
ฮิต: 1669

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th