สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


Basic Education

โครงการเขตสุจริต

เอกสารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

เกียรติบัตร

ลำดับที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1 คำนำ,สารบัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

2 เนื้อหา ดาวน์โหลดเอกสาร
3 คู่มือการประเมิน ITA 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4 คู่มือการประเมิน ITA Online 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
5 เจตจำนงค์บริสุทธิ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
6  นโยบายโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
7     รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
8  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

ฮิต: 431

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th