คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์จรรโลงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564
           เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนายสมชาย เผือกตระกูลชัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง นำคณะข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำการ พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเป็นคณะพราหมณ์ในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณท่าน้ำ หน้าวัดโบสถ์ชนะมาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
          การไปร่วมงานดังกล่าว สร้างความภาคภูมิใจยิ่งแก่คณะ ชาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เนื่องจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเพชรบูรณ์ โดยงานดังกล่าว เคยได้รับรางวัลระดับชาติด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เคยมีบุคคลสำคัญในระดับชาติ มาร่วมงาน แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทำให้การจัดงานในปีนี้กระทำด้วยความระมัดระวังมีการลดจำนวนกิจกรรม และจำนวนคนลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากโรคร้ายดังกล่าว
          ทั้งนี้ เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเจ้าเมืองเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพชรบูรณ์ ลงประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 กลางลำน้ำป่าสักช่วงบริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีกรมการเมืองทั้ง 4 ประกอบด้วย พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 กรมการเมืองฝ่ายเวียง, นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายวัง, นายวันชัย บุญชู ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.เพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายคลัง, นายประจวบ นาคเทียน ประธานสหกรณ์รักษ์ศรีเทพ จำกัด กรมการเมืองฝ่ายนา ร่วมประกอบพิธี โดยมี นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ และนายกสิเดช จารุเพ็ง ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เพชรบูรณ์ เป็นเทวดาสมมุติผู้อัญเชิญองค์พระ และมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ลั่นฆ้องชัย
         อนึ่ง นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา ได้ร่วมอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากวัดไตรภูมิ แห่องค์พระล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก ไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานเพื่อ รักษาแก่นแท้ของประเพณีเท่านั้น งดการจัดกิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
         โดยพิธีเริ่มจากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นประดิษฐานบนเรือ จากวัดไตรภูมิมายังแม่น้ำป่าสัก และแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาล่องไปตามสายน้ำ ถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานาน และเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุข ความสงบร่มเย็นมาสู่เมือง ส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ และทำให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา ได้ร่วมกันอุ้มพระดำน้ำจำนวน 6 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สองทำพิธีอุ้มในทิศใต้ ครั้งที่สามครั้งที่สี่ทำพิธีอุ้มในทิศเหนือ ครั้งที่ห้าทำพิธีอุ้มในทิศใต้ และครั้งที่หกทำพิธีอุ้มในทิศเหนือ ซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ร่วมประกอบพิธี ได้แจกจ่ายเครื่องบวงสรวง กระยาสารท ข้าวต้มลูกโยน กล้วย ที่ผ่านพิธีอันเป็นมงคล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีนำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
          ประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีตำนานที่ถูกเล่าขานมานานเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสัก แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น โดยกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบ มีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแลดูคล้ายน้ำเดือด จากนั้นกลายเป็นวังวนดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ แต่ในปีถัดมาตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 วันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปดังกล่าวหายไป ชาวบ้านต่างพากันระงมหา สุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกกำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่าย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา" หลังจากนั้นต่อมาในวันสารทไทย หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกๆปี โดยเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากจากโรคระบาดคุกคาม จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4511103512269309/
ฮิต: 183

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน