641205 211216 96

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตราถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร มชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระ

และเวลา 08.20น. วางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ถือพาน

https://www.facebook.com/100065945380875/posts/235740865300758/

ฮิต: 26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน