1

นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับโรงเรียน
อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 82 คน เพิ่มเติมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=240649144809930&id=100065945380875

ฮิต: 31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน