2

นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับโรงเรียน
อำเภอชนแดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชนแดน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4774992819213709/

ฮิต: 26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน