3

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับโรงเรียน รุ่น3 อำเภอวังโป่ง
        นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับโรงเรียน
อำเภอวังโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังโป่งศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/106917261659172/posts/159308766420021/

ฮิต: 23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน