1234

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
         ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายภพเดชา บุญศรี รองสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ,นางวัชรินทร์ ชัยนอก
, นางสาวสุภาพร มั่งมี ,นางอารีรัตน์ สาธารณ ,นางเปมิก ฤกษ์จันทร์ และนายจิรครินทร์ บุญสิงห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี นายขัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4820992871280370/

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน