QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ดร.อํานาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สพฐ.มอบให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 19 กันยายน 2563 ทั้ง 4 สพท.รวม 58 คน
ทั้งนี้ สพฐ.มอบให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 19 กันยายน 2563 โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็นระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 3 - 10 กันยายน 2563 รวม 7 วัน ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Leaning) ณ สถานศึกษาที่กำหนต ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2563 รวม 5 วัน และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2563 รวม 3 วัน และรวมทั้งสิ้น 15 วัน
สำหรับผู้จะเข้ารับการพัฒนาประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 รวม 36 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3368668459846159/ ·

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน