QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

         เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในวันพุธของเดือน ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งมาปฏิบัติงานในช่วงเวลา 07.30 น.- 08.30 น. และช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.
         สำหรับวันนี้นับเป็นวันที่สามของการเปิดให้บริการ โดยมีผู้ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ ในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 13 ท่าน ได้แก่ ประกอบด้วย 1) นางไมตรี สำราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2) นางอารึย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3) นายมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 4) นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5) นางสาวลภัสรตา คำมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 6) นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 7) นางพิมพ์ดาว นุ่มเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 8) นางกานต์พิชขาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 9) นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์ นักจัตการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10) นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 11) นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 12) นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ นิติกร ปฏิบัติการ และ 13) นางสาวรัญชนก โสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ  โดยมี นายชาณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ตรวจเยี่ยม
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3720912177955117/

ฮิต: 15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน