เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำชมการแสดงมหรสพในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ณ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 คืน ระหว่างวันที่ 22- 28 พฤษภาคม 2562 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พลังมวลชนต่าง ๆ ประชาชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จากนั้น ประธานและผู้ร่วมงานร่วมรับชมมหรสพ ซึ่งสนับสนุนโดย ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะฯ อันเป็นการแสดงของคณะนักเรียน ครู และศิษย์เก่า จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสักแห้ง โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านระวิง โรงเรียนบ้านยาวี- ห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านสะเดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ และโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง อนึ่ง ภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ทยอยเข้ามาร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

02

ฮิต: 152

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th