QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่ 2 เมษายน 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3959708524075480/
ฮิต: 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน