วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี

IMG 6203

 

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในหน่วยงาน ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 08.00น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตฯ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ต่อมาเวลา8.30 น. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี2562 ก่อนร่วมรับชมวีดีทัศน์ สพฐ. โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพร้อมแจ้งนโยบาย ผ่านระบบVDO Conference และในเวลา 10.00 น. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ฮิต: 290

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th