คณะข้าราชการฯ และลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (วันพฤหัสบดี) ร่วมใจให้บริการผู้ติดต่อราชการ ช่วงป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเวรประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ร่วมใจให้บริการแก่ผู้ติดต่อราชการทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ข้าราชการบำนาญ และบุคคลภายนอก
โดยในวันนี้มีผู้ติดต่อราชการหลายเรื่องด้วยกัน และมีคณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองประตูทางเข้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถส่งของทุกราย ปรากฎว่า ร่างกายปกติ พร้อมทั้งส่งต่อให้บุคลากรประจำศูนย์อำนวยการสะดวก ฯ สอบถามข้อมูลและให้บริการจนเสร็จสิ้น
สำหรับงานที่มีผู้ติดต่อราชการ ได้แก่ การส่งหนังสือราชการขอสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16) ข้าราชการ การขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ และขอสลิปเงินบำนาญ การยื่นขอเบิกเงินค่ารัษาพยาบาลของข้าราชการ การยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพ / ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด และการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น

ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4164468016932862

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน