สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2556 4 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเมืองราด อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในปี 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ให้สมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
             ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม โดยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม คือ การจัดเจ้าหน้าที่ระบายเต็นท์ จำนวน 10 หลัง และการจัดโต๊ะสำหรับวางสิ่งของที่จะมีผู้ทูลเกล้าถวายพร้อมประดับตกแต่ง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
            สำหรับการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม 2 แบบ กล่าวคือ มีผู้เข้าประชุมในห้องประชุมด้วยระบบออฟไลน์ และการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ อีกด้วย
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  (ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์)
 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4184714581574872/

ฮิต: 46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน