17 ก.ย.62 สพฐ.ตรวจติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ กศ.ฯ ปี 2562 ที่ สพป.พช.1

1

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 4 (เดือนมิถุนายน -กันยายน) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินการ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา (AOC) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แต่งตั้งให้ ดร.ธวัช กงเติม อดีต ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 และอดีตรองศึกษาธิการภาค ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดยภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดยในช่วงบ่ายวันนี้ จะได้ติดตามฯ ที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน ต่อไป ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2539714592741554&type=3

{gallery} 170962 {/gallery}

ฮิต: 114

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th