คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งทำหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการฯ ร่วมกันคัดกรองบุคคลป้องกันฯ โควิด -19 และร่วมอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ
            เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เวรในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันคัดกรองบุคคลที่เข้าไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานประจำและผู้ติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร  นา 2019 (โควิด-19)


           ทั้งนี้ ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ติดต่อราชการ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ไม่หยุดอำนวยความสะดวกแม้ในช่วงเวลาพักเที่ยง 12.00 -13.00 น. จนกระทั่งเวลา 16.30 น.


           สำหรับวันนี้มีผู้ติดต่อราชการหลายท่าน และมีเรื่องติดต่อราชการหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ การส่งหนังสือราชการ การติดต่อขอรับไฟล์ข้อมูลสื่อการเรียนการสอน การถ่าย ก.พ. 7 การเบิกค่ารักษาพยาบาล และการขอหนังสือรับรอง เป็นต้น อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คนใหม่ของ สพป,เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผนด้วย


           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงค์   https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4250617861651210/

           ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงก์  www.shorturl.asia/WCial


           ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงก์   https://youtu.be/XjB69Aiphl8

          ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์  https://www.instagram.com/p/CRg3jxeFygT/?utm_medium=share_sheet

ฮิต: 50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน