สื่อส่งเสริมการอ่าน

 ชุดแตกฉานหลักภาษาคำแม่ ก.กา

ที่เรื่องดาวน์โหลด
1.เสือดำเอกสาร
2.แพะและแกะเอกสาร
3.ในนาเอกสาร
4.ไก่ป่าเอกสาร
5.ไถนาเอกสาร
6.ชะนีเอกสาร
7.พิธีเสียเอกสาร
8.วัวเข้าไร่เอกสาร
9.วัวตัวโตเอกสาร
10.หัวเราะเยาะเอกสาร

            หนังสือพูดได้ 

             1.เสือดำ

             2.แพะและแกะ

             3.ในนา