ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคาล ระดับชำนาญการพิศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงนบุคคล)

วันที่ ๒๗ พฤษกาคม ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดขา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคาล ระดับชำนาญการพิศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงนบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น