ช่องทางร้องเรียน

ผู้ประสงค์จะดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถดำเนินการตามช่องทางดังต่อไปนี้

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่อยู่ 126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

2.ร้องเรียนด้วยตนเองโดยส่งจดหมายไปรษณีย์ ระบุหน้าซอง ดังนี้ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่อยู่ 126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

3.สายตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทรศัพท์ 083-631-0555

4.เว็บไซต์ http://www.phetchabun1.go.th/2565/contact1/