นโนบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565
6 หลัก 6 เสริม 7 หลัก (คลิกดูรายละเอียด)
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
จุดเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
จุดเน้นส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยอายุ3-6 ปี และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
การจัดเก็บฐานข้อมูล (Big Data)
previous arrow
next arrow
 
Shadow

👉🏻อ่านทั้งหมด....

📰 RSS ข่าวภาคเหนือ สพฐ.

👉🏻อ่านข่าวภาคเหนือ สพฐ.ทั้งหมด......


👉🏻อ่านทั้งหมด....


>> อ่านทั้งหมด....

p5
p5
p4
p2
previous arrow
next arrow
Shadow


👉🏻อ่านทั้งหมด....

📋เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

👉🏻อ่านทั้งหมด....