ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕