ผู้เชี่ยวชาญ และคณะจาก สพฐ.ตรวจเยี่ยมการออกคะแนนในระบบ NT Access

ผู้เชี่ยวชาญ และคณะจาก สพฐ.ตรวจเยี่ยมการออกคะแนนในระบบ NT Access