ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Post Views: 391

Read more

ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืกบุคคล เพื่อจัดจ้างครูผู้สอน ชาวต่างชาติ ชาวไทย โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more