ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีส

Read more

ประกาศ รับสมัครคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ระกาศ รับสมัครคัดเลื

Read more

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประกาศการขึ้นบัญชีแล

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Post Views: 697

Read more