รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1