ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีส

Read more