ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

Post Views: 423

Read more

รับสมัครพนักงานราชการ จากบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนพ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

ประกาศ เรื่อง รับสมั

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ใบสมัคร Post Views:

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดแนบท้ายประ

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

Post Views: 174

Read more

รายชื่อผู้ได้รับย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

Post Views: 155

Read more

รายชื่อผู้ได้รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

Post Views: 126

Read more

ประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

Post Views: 113

Read more