การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่  26 พฤษภาคม 2565

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (conference)  นำโดย   นางน้อมจิตต์ หนูทอง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธาน ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook