ประชุมคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าประชุมคัดเลือกบุคลากรเข้ารับรางวัล ต่างๆ ดังนี้

1. ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

3. ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี  2565

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook