650520 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน นำโดย ดร.ไท  พานนนท์  ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ,นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร ,นายภพเดชา  บุญศรี ,นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์  รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ,ประธานกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มและ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook