650520-3โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ วัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook