การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

แบบคำร้องขอย้าย (.pdf)

แบบคำร้องขอย้าย (.doc) download