การย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565