ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งครูรายเดือน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑