ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานราชการ (ภาค ก และ ภาค ข) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1