ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1