รับย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์