รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1