เพลงประจำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 
ลำดับที่ 1. เพลง ปริญญา ผู้แต่ง นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ
ลำดับที่ 2. เพลง ก้าวอย่างภูมิใจ ไม่ทุจริต ผู้แต่ง นายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ
ลำดับที่ 3. เพลง สืบสานด้านทุจริต    ผู้แต่ง นายชายน้อย บุญทิพย์เจริญ
ลำดับที่ 4. เพลง Honestly ผู้แต่ง น.ส.ยลดา เมืองนาค
ลำดับที่ 5. เพลง รักเมืองไทยต้องไม่โกง ผู้แต่ง นายฤกษ์ชัย นุตโยธิน
 

Download Name Play Size
download No.1
0.9 MB
download No.2
0.4 MB
download No.3
0.3 MB
download No.4
0.3 MB
download No.5
0.4 MB

ฮิต: 802

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน