put2
 รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ปี 2562 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันที่ 18 กันยายน 2562 ครั้งที่ 37/2562 new

สำรอง1

ดูรายงานการรับฟังล่าสุด click 2
 
-----------------------------------------------------------------------------
               รับชมรายการย้อนหลังclick 2

-----------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดรับรายงานย้อนหลัง

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 25 กันยายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 38/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 18 กันยายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 37/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 11 กันยายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 36/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 4 กันยายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 35/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 28 สิงหาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 34/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 21 สิงหาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 33/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 14 สิงหาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 32/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 7 สิงหาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 31/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 30/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 24 กรกฏาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 29/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 10 กรกฏาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 28/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 27/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 26/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 19 มิถุนายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 25/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 12 มิถุนายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 24/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 5 มิถุนายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 23/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 22/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 21/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 20/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 19/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 18/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 24 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 17/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 17 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 16/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 15/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 3 เมษายน 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 14/2562 

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 27 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 13/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 20 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 12/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 13 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 11/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 3 มีนาคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 10/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 9/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 8/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 7/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 6/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 30 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 5/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 4/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 16 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 3/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 9 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 2/2562

รายงารพุธเช้า...ข่าวพสฐ. วันที่ 2 มกราคม 2562

รายงานการรับฟัง ครั้งที่ 1/2562

 

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.  ประจำปี 2561(ย้อนหลัง)  click 2

รายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.  ประจำปี 2560(ย้อนหลัง)  click 2

 

 
ฮิต: 5610

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน