รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ
สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ที่ รหัส smis โรงเรียน อำเภอ
1 67010004   บ้านสักแห้ง เมืองเพชรบูรณ์
2 67010006   บ้านโนนสะอาด  เมืองเพชรบูรณ์
3 67010013   บ้านตะเบาะ  เมืองเพชรบูรณ์
4 67010028   บ้านนางั่ว  เมืองเพชรบูรณ์
5 67010032   บ้านบง  เมืองเพชรบูรณ์
6 67010042   ชุมชนบ้านน้ำร้อน  เมืองเพชรบูรณ์
7 67010050   บ้านห้วยผักไล  เมืองเพชรบูรณ์
8 67010056   บ้านโตก  เมืองเพชรบูรณ์
9 67010060   บ้านป่าแดง  เมืองเพชรบูรณ์
10 67010070   บ้านโยาวี-ห้วยโป่ง  เมืองเพชรบูรณ์
11 67010080   บ้านห้วยสะแก  เมืองเพชรบูรณ์
12 67010088   บ้านโป่งหว้า  เมืองเพชรบูรณ์
13 67010099   บ้านทรัพย์พุทรา  ชนแดน
14 67010115   บ้านหนองกลอย  ชนแดน
15 67010125   บ้านเขาชะโงก  ชนแดน
16 67010130   บ้านห้วยงาช้าง  ชนแดน
17 67010140   บ้านลาดแค  ชนแดน
18 67010150   บ้านคลองปลาหมอ  ชนแดน
19 67010158   บ้านวังชะนาง  วังโป่ง
20 67010166   บ้านวังศาล  วังโป่ง
21 67010168   บ้านวังหิน  วังโป่ง
ฮิต: 9903

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน