Space Race D2L Course Tile


 
ชุดแตกฉานหลักภาษาคำแม่ ก.กา

ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด

1.

เสือดำ เอกสาร
2. แพะและแกะ เอกสาร
3. ในนา เอกสาร
4. ไก่ป่า เอกสาร
5. ไถนา เอกสาร
6. ชะนี เอกสาร
7. พิธีเสีย เอกสาร
8. วัวเข้าไร่ เอกสาร
9. วัวตัวโต เอกสาร
10. หัวเราะเยาะ เอกสาร

 

            หนังสือพูดได้ 

             1.เสือดำ

             2.แพะและแกะ

             3.ในนา

 

ฮิต: 177

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน