TheGrue.org

ข่าวสาร (News)

Untitled 1 02

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรฟะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรฟะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพิ่มเติม
     (รายละเอียด...)


Untitled 1 06

 

002 02
002 05
ไม่พบฟีด

 

005 02
  
006_07
003 02
003 05

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ไม่พบฟีด

กรมบัญชีกลาง

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th