TheGrue.org
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68

ข่าวสาร (News)

Untitled 1 02
Untitled 1 06

 

002 02
002 05

 

005 02
  
006_07
003 02
003 05

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมบัญชีกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th