ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ(TPS)


 >>TPS 2559<<

 

>>TPS 2560<<

 

>>TPS 2561<<

 

>>TPS 2562<<

 

>>TPS 2563<<

 

>>TPS 2564<<

 

 

ฮิต: 3140

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน