14 พ.ค.62 สพป.พช.1 ดูงานการดำเนินการเขตสุจริตที่ สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร. อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตสุจริตต้นแบบ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีคณะศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 31 คน และจากสถานศึกษา จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลด้วยดีจาก ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์  ผอ. สพป. ลำพูน เขต 1 และคณะ

01

13 พ.ค.62 สพป.พช.1 ศึกษาดูงานฯ เขตสุจริต สพป.ลำปาง เขต 1

       เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร. อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตสุจริตต้นแบบ ณ สพป.ลำปาง เขต 1 โดยมีคณะศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 31 คน และจากสถานศึกษา จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลด้วยดีจากนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 
ผอ. สพป. ลำปาง เขต 1 และคณะ

13.62 . 1 0077

4-5 พ.ค.62 คณะ สพป.พช.1 ร่วมกิจกรรมงานราชพิธีพระบรมราชาภิเษกฯ

    เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ตามกำหนดการที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้น โดยได้มีการมอบหมายคณะบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมพิธี โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมีคณะข้าราชการ คณะจิตอาสา และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ ต่อมาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกับคณะข้าราชการ คณะจิตอาสา และประชาชน ร่วมรับชมพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์

2

สพป.พช.1ร่วมลงนามถวายพระพรชัยฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.10 น. จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และมี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการท้องถิ่น จิตอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมากและหลังจากนั้นได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย ทั้งนี้ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เช่นกัน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไวต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

3

สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 จัดการประชุมฯ การพัฒนาครู TEPE online ปี 2562

    สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE 0nline ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 1....เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ช่วงที่ 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ...การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ tepe online ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ช่วงที่ 1 โดยเปิดหลักสูตรการพัฒนาจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา จำนวน 60 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 จำนวน 75 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าระบบ TEPE online ฯ เพื่อพัฒนาตนเองได้ตามช่วงเวลาและความต้องการของตนเอง โดยมีกระบวนการในการพัฒนาคือ เข้าเรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบ ดำเนินการ PLC และส่งชิ้นงานหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การดำเนินการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงจัดการประชุมสรุปผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจขึ้น เพื่อสรุปผลและรับฟังข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพัฒนาในคราวต่อไป รวมถึงการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วย

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th