คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะจากโรงเรียนในสังกัดร่วมการประชุมทางไกลในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
        เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 และห้องประชุม 1-2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 6 ทั้งนี้ ในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดขึ้นที่ห้องประชุมมะขามหวาน
        ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้แจ้งผ่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ความว่า
        "เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต
        1. ขอเชิญ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผ่านช่องทาง Join Zoom Meeting ..........
        2. แจ้งเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
           1) www.YouTube.com/OBECTVONLINE ช่อง 2
           2) www.Facebook.com/OBECTVONLINE (ค้นหาช่อง OBEC Channel)
           3) www.obectv.tv

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          นายอนันต์ พันนึก ผอ.สพร.สพฐ."

       โดยได้แจ้งกำหนดการประชุมไปพร้อมด้วย

         สำหรับเรื่องของการประชุมในวันนี้ หลังจากเปิดการประชุมโดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ จากนั้นเป็นการแจ้งเรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 มาตรการ การวัดประเมินผลนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถามการประชุม ในช่วงเวลาถัดมา โดยเสร็จสิ้นในช่วงเวลา 12.30 น. ทั้งนี้ติดตามการประชุมย้อนหลังได้ที่เว็บลิงค์ https://youtu.be/z5wcZEidxY8

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4302503939795935/

          ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์ https://vt.tiktok.com/ZGJAUMB5a/

          ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์ https://youtu.be/XA9RKh_3sRs

         ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์  https://www.instagram.com/p/CR98jcbBchw/?utm_medium=share_sheet

             คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เวรประจำวันอังคาร ร่วมกันคัดกรองโควิด และอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ที่ทำหน้าที่เวรประจำวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ร่วมกันคัดกรองบุคคลที่เข้าติดต่องานและปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 และได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ และห้องรับรอง ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของ "สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่วนหน้า"
             ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ยังคงเรื่องการบริการทั้ง 9 เรื่อง เพียงแต่เพิ่มสถานที่ให้บริการเพิ่มเติม ในห้องรับรอง ซึ่งอยู่ภายในอาคารเอนกประสงค์ หรืออาคารโดม อีกทั้งยังสามารถใช้พื้นมี่ในอาคารโดมเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูล สำหรับใช้ในการติดต่อราชการได้ โดยได้มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ และพัดลม สำหรับบุคคลที่ต้องการนั่งรอรับการบริการ หรือปรับปรุงแก้ไขงาน ณ บริเวณด้านหน้าของห้องรับรองที่ีมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ภายในห้องด้วย

            โดยในวันนี้ ช่วงเช้ามีผู้มาติดต่อราชการหลายท่าน ในบริการทั้งหมด 8 เรื่อง อาทิ การส่งหนังสือราชการ การขอรับสื่อการสอน การส่งคืนสื่อการสอนที่รับไปมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มี การขอให้งดหักภาษีรายได้ของข้าราชการบำนาญ การขอหนังสือรับรอง การเบิกค่าการศึกษาบุตร และการเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิ้งค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4293903277322668/

            ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์  https://vt.tiktok.com/ZGJSTeoU3/

            ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์  https://youtu.be/4nK23uWy0-U

            ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์  https://www.instagram.com/p/CR03RzlMZlD/?utm_medium=share_sheet

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา
       
เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบปะคณะทำงานจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประสนงานจากนางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สำหรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะทำงานในการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา
        ทั้งนี้ นายวิทยา เกษาอาจ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พยายามเสนอแนะสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
        ด้านนางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง กล่าวว่า คณะที่มาในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา โดยยังได้เป็นผู้แทนของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งก่อนหน้าที่ได้เคยวางแผนไว้ว่า จะมีครูจากทุกลุ่มโรงเรียนมาร่วมเป็นคณะทำงาน แต่เนื่องจากความห่างไกลและเหตุเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่จะได้ร่วมมือกันเป็นพิเศษในวันนี้


        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4293762250670104/
       

        ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์  https://vt.tiktok.com/ZGJSKRBdX/

        ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์  https://youtu.be/qELfD-Z-hkE

        ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์   https://www.instagram.com/p/CR1cx64s7Wd/?utm_medium=share_sheet

            สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


            เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2 ของบุคคลที่ได้รับได้การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา
             ทั้งนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้บรรจุและแต่งตั้ง นางสาวบังอร สายคำหน่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ซึ่งวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ข้าราชการรายดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2 (6 เดือน) จึงจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4293844370661892/
            

             ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์   https://vt.tiktok.com/ZGJSKFofS/

             ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์   https://youtu.be/_PAGYC3STI4

             ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์   https://www.instagram.com/p/CR1ZJUPMPOU/?utm_medium=share_sheet

              คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง เพิ่มความร่มรื่น เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


             เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อบรรยากาศในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


             สำหรับการดำเนินการในวันนี้ มีการพัฒนาหลายจุดด้วยกัน อาทิ การปลูกต้นไม้ด้านข้างของห้องรับรองสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งผู้มาติดต่อราชการ การจัดสวนหย่อมด้านข้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ส่วนหน้า (อาคารศูนย์อำนวยความสะดวกฯ) และการจัดทำเวทีกลางแจ้งให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้งานในโอกาสต่อไป
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4293573054022357/

             ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์   https://vt.tiktok.com/ZGJSKJ8yU/

             ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์   https://youtu.be/1o39JM-i1NM

             ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์   https://www.instagram.com/p/CR1Y4AjM6nB/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน