Space Race D2L Course Tile

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมงาน
          อนึ่ง การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา โดยเป็นการเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ จากผู้ปกครอง
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4528506240529036/

คณะ เวรประจำวันอังคาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันคัดกรองบุคคลและผู้มาปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ
         เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้างที่ทำหน้าที่เวรประจำวันอังคารในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันคัดกรองบุคคลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ กวดขันการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการใช้เจลล้างมือของผู้มาติดต่อราชการ สำหรับในวันนี้ได้มีผู้มาติดต่อราชการหลายท่าน ในหลากหลายบริการ
          ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บลิงค์     https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4528317120547948

 

คณะ สพป.ระนอง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะลูกจ้าง ได้ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4516922338354093/
คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง ที่นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จำนวน 25 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,166 คน
            เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วยนางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางบัวผัน มีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางเสาวนีย์ บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 จำนวน 25 โรงเรียน รวมจำนวน 1,166 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
           อนึ่ง ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ชี้แจงว่าโรงเรียนในแต่ละจังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 เปิดการเรียนการสอน On Site อยู่แล้ว ยกเว้น โรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ซึ่งการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งจะต้องมีขั้นตอน ดังนี้
            1.โรงเรียนที่จะเปิดต้องประเมินความพร้อม เช่น ในเรื่องสถานที่ ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ครูและนักเรียนได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขครบหรือไม่ กำหนดว่าโรงเรียนที่จะเปิดได้ เด็กนักเรียนร้อยละ 85 ต้องฉีดวัคซีนครบ ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมฉีดวัคซีนแล้วเป็นส่วนมากเหลืออีกร้อยละ 30 จะครบถ้วน
  ดร.อัมพร ยืนยันว่า การที่เด็กจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไร เช่น วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ก็สามารถมาเรียนได้ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของผู้ปกครองและต้องสมัครใจ เพราะผู้ปกครองประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้ห้าม เนื่องจากวัตถุประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเด็กมากที่สุด เพราะต้องการให้เปิดเรียนและให้เด็กกลับไปเรียนให้เร็วที่สุด หากเด็กคนไหนไม่ฉีดก็สามารถมาเรียนได้ ส่วนการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆต้องปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
            2.หากโรงเรียนประเมินความพร้อมผ่านเกณฑ์ เสนอเรื่องไปที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด จะพิจารณาเป็นรายโรงเรียน
            3.เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเปิดเรียนแล้ว มาตรการต่างๆต้องปฎิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
              ประเด็นที่ระบุว่า เด็กที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม จะมีปัญหาในการไปเรียนและเมื่อไปเรียนแล้วไม่มีบันทึกใน School Pass จะมีปัญหาหรือไม่ ดร. อัมพร กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองอย่ากังวล เนื่องจาก มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา จะต้องสอบถามนักเรียนในแต่ละห้อง แต่ละชั้นอยู่แล้วว่าแต่ละคนได้ฉีดวัคซีนหรือยัง และฉีดยี่ห้ออะไร และในช่วงปลายเดือนนี้ ผู้ปกครองก็ต้องส่งแบบสอบถามอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็กๆฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้แต่ละโรงเรียนรู้จำนวนที่ชัดเจนและแน่นอนของเด็กๆอยู่แล้ว
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขอให้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางที่วางไว้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรวจทุกวัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ความเสี่ยง และ เหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เช่น 7 วันอาจจะตรวจ1 ครั้ง เป็นต้น ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายชุดตรวจ ATK ยอมรับว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครจะรับผิดชอบ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ห่วงและเร่งรัดให้ได้ข้อยุติ
            ดร.อัมพร ย้ำว่า จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะเปิดเรียน 1 พ.ย.64 หากโรงเรียนไหนยังไม่พร้อมขอให้ปฎิบัติตามขั้นตอนให้พร้อมก่อน จะเป็นลักษณะการทยอยเปิด เนื่องจาก ทุกโรงเรียนไม่ได้ฉีดวัคซีนพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแผนการฉีดและจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ขอให้แต่ละโรงเรียนปฎิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4516868001692860/
 

 

 

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์จรรโลงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564
           เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนายสมชาย เผือกตระกูลชัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง นำคณะข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำการ พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมเป็นคณะพราหมณ์ในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณท่าน้ำ หน้าวัดโบสถ์ชนะมาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
          การไปร่วมงานดังกล่าว สร้างความภาคภูมิใจยิ่งแก่คณะ ชาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เนื่องจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเพชรบูรณ์ โดยงานดังกล่าว เคยได้รับรางวัลระดับชาติด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เคยมีบุคคลสำคัญในระดับชาติ มาร่วมงาน แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทำให้การจัดงานในปีนี้กระทำด้วยความระมัดระวังมีการลดจำนวนกิจกรรม และจำนวนคนลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากโรคร้ายดังกล่าว
          ทั้งนี้ เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเจ้าเมืองเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพชรบูรณ์ ลงประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 กลางลำน้ำป่าสักช่วงบริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีกรมการเมืองทั้ง 4 ประกอบด้วย พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 กรมการเมืองฝ่ายเวียง, นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายวัง, นายวันชัย บุญชู ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.เพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายคลัง, นายประจวบ นาคเทียน ประธานสหกรณ์รักษ์ศรีเทพ จำกัด กรมการเมืองฝ่ายนา ร่วมประกอบพิธี โดยมี นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ และนายกสิเดช จารุเพ็ง ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เพชรบูรณ์ เป็นเทวดาสมมุติผู้อัญเชิญองค์พระ และมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ลั่นฆ้องชัย
         อนึ่ง นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา ได้ร่วมอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากวัดไตรภูมิ แห่องค์พระล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก ไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานเพื่อ รักษาแก่นแท้ของประเพณีเท่านั้น งดการจัดกิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
         โดยพิธีเริ่มจากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นประดิษฐานบนเรือ จากวัดไตรภูมิมายังแม่น้ำป่าสัก และแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาล่องไปตามสายน้ำ ถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานาน และเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุข ความสงบร่มเย็นมาสู่เมือง ส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ และทำให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา ได้ร่วมกันอุ้มพระดำน้ำจำนวน 6 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สองทำพิธีอุ้มในทิศใต้ ครั้งที่สามครั้งที่สี่ทำพิธีอุ้มในทิศเหนือ ครั้งที่ห้าทำพิธีอุ้มในทิศใต้ และครั้งที่หกทำพิธีอุ้มในทิศเหนือ ซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ร่วมประกอบพิธี ได้แจกจ่ายเครื่องบวงสรวง กระยาสารท ข้าวต้มลูกโยน กล้วย ที่ผ่านพิธีอันเป็นมงคล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีนำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
          ประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีตำนานที่ถูกเล่าขานมานานเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสัก แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น โดยกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบ มีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแลดูคล้ายน้ำเดือด จากนั้นกลายเป็นวังวนดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ แต่ในปีถัดมาตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 วันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปดังกล่าวหายไป ชาวบ้านต่างพากันระงมหา สุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกกำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่าย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา" หลังจากนั้นต่อมาในวันสารทไทย หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกๆปี โดยเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากจากโรคระบาดคุกคาม จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4511103512269309/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน