QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมประชุมทางไกลฯ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ CODING กับ สพฐ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมทางไกลกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เชิญ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ในช่วงเวลา 08.30น. - 10.30 น.
ทั้งนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยในส่วนของโรงเรียน ได้มีการแจ้งให้รับชม ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
หลังจากที่นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายด้านการดำเนินงานของ สพฐ.แล้ว คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อน CODING ปีงบประมาณ 2564
จากนั้น นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงด้านการกำกับติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนเรื่อง CODING ในภาพรวม
ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอกรอบการดำเนินงานการขับเคลื่อนโค้ทติ้งของ สสวท.
ช่วงเวลาต่อมา นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้นำเสนอความสำคัญของโค้ดดิ้งสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยนางสาวโชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สวก. ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
และมีการสรุปในช่วงท้ายเกี่ยวกับการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ในสถานศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สวก. สพฐ. และบุคลากรจากฝ่ายสาขาเทคโนโลยี สสวท.
ทั้งนี้สามารถติดตามรับชมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ ย้อนหลังได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/850213445555158/
และติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3752462748133393/

          ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมใจ ผอ.รร.มอบของขวัญวันครู สร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการครูด้วยประกันภัยนิวนอร์มอลพลัส คุ้มครองอุบัติเหตุและไวรัสโควิด-19
          ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมใจกันคนละครึ่ง จัดซื้อของขวัญให้ครู เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2564 สร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับคุณครู และสอดคล้องนโยบายรัฐนำประกันภัยลดความเสี่ยง ฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการซื้อประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นอร์มอลพลัส คุ้มครองอุบัติเหตุ และการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
        นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แจ้งและกล่าวเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ อาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ว่า ตนได้จัดซื้อประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอล พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดทั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนทุกคนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีความคุ้มครองในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท และการประกันการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการคุ้มครองในใบรับรองการประกันภัย ซึ่งมอบผ่านประธานกลุ่มโรงเรียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ในวันที่มีการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ของสำนักงานฯ โดยของขวัญปีใหม่นี้ ไม่ได้มุ่งหวังให้ทุกคนได้ประโยชน์โดยการประสบอุบัติเหตุและติดเชื้อไวรัส แต่เป็นการให้สวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน โดยความคุ้มครองดังกล่าวมีกำหนด 30 วัน และจะสิ้นสุดความคุ้มครองในเดือนมกราคม 2564 นี้
          นายบรรเจิด กล่าวอีกว่า ตนมีความประสงค์จะทำสวัสดิการนี้ให้เป็นขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกคน เนื่องจากเห็นว่า คุณครูและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนควรมีสวัสดิการในด้านนี้ เพราะต้องออกไปสัมผัสกับบุคคลหลายกลุ่ม ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องออกไปติดตามการจัดการเรียนการสอน การเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน โดยตนเองขอเสนอแนวคิดในเรื่องของการจ่ายเบี้ยประกันภัย "คนละครึ่ง" โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครึ่งหนึ่ง จำนวน 5 บาท และผู้บริหารสถานศึกษาจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง คนละ 5 บาท รวมเป็น 10 บาท และหากเป็นไปได้ อยากให้การดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 16 มกราคม ถือเป็นของขวัญให้กับคุณครู เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2564 ด้วย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ผ่านประธานกลุ่มโรงเรียน หรือแจ้งโดยตรงที่นายวันชัย ศรีเหนี่ยง เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้ขอให้กลุ่มบริหารงานบุคคลได้เตรียมข้อมูลในการทำประกันภัยไว้ส่วนหนึ่งแล้ว คงเหลือการตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้พิจารณาตามความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
          ภายหลังการประชุมแล้ว ได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 11 กลุ่มโรงเรียน ปรากฏว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานกลุ่มโรงเรียน ได้ตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยแจ้งความประสงค์ที่จะจัดทำสวัสดิการนี้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
จากนั้นจึงมีการแจ้งความคุ้มครองตามรายชื่อบุคคลที่กลุ่มบริหารงานบุคคลมีอยู่ และแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้ทราบ ต่อบริษัทประกันภัย และขณะนี้บริษัทประกันภัยได้ให้ความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นมาแล้ว
          อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอล พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน โดยจัดซื้อได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาคุ้มครองจำนวน 30 วัน ทั้งนี้ สามารถจัดซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยโดยตรง หรือซื้อผ่านหน่วยงานที่ร่วมโครงการซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัย ผู้ที่จะซื้อประกันภัยได้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี โดยภาพรวมของกรมธรรม์นี้เป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงคนละ 10 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองด้านการประกันอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในวงเงิน 5,000 บาท มีค่าปลงศพกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิต 5,000 บาท และหากติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 จะได้รับเงินชดเชย 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
          กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาทนี้ ได้มีความมุ่งหวังเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชน และบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงการทำประกันภัยโดยใช้เงินเพียงเล็กน้อย หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือสูงขึ้น สามารถใช้ผลิตภัณฑ์การประกันภัยอื่นเพิ่มได้อีก ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้การประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ใช้การประกันภัยเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และป้องกันพร้อมบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค ได้ที่เว็บลิงค์

https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3747322735314061/

        สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

         โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นเสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาหลายเรื่อง   ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3737184762994525/

          สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

             การประชุมดังกล่าว ได้มีการดำเนินการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ตามแนวทางการจัดประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและบุคคลที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการบันทึกภาพร่วมกัน อันเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรด้วย ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 17 โรงเรียน และการมอบเกียรติบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย
            ประธานที่ประชุมได้แจ้งข้อราชการในเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง อาทิ การเปิดปิดสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้/การวัดผล การบริหารจัดการเรื่องอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน การเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การพิจารณาจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามโครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขตด้วยกัน" ที่จะได้มีการขับเคลื่อนต่อไป โดยความร่วมมือของผู้บริหารและครู เช่น การดำเนินการด้านบุคคล ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้า่นบริหารทั่วไป และเรื่องที่ฝากผ่านประธานกลุ่มโรงเรียนถึงผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับตัวประธานกลุ่มโรงเรียนเอง กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการนำโปรแกรมมาใช้และช่วยปฏิบัติงาน เช่น ระบบบัญชี และระบบดูแล ตลอดทั้งการวิเคราะห์งานที่เป็นขยะในการบริหารจัดการ เป็นต้น
            จากนั้นประธานได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย ได้แจ้งข้อราชการตามระเบียบวาระ และเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

            อนึ่ง นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แจ้งเรื่องการจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอล พลัส ที่ตนเองได้ชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีโรงเรียนนั้นไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ รวมถึงการคุ้มครอง กรณีติดเชื้อโควิด-19 ด้วย จึงเชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมต่อยอดกิจกรรมในการสร้างสวัสดิการเช่นนี้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ลักษณะ "คนละครึ่ง" โดย ผอ.เขตพื้นที่ฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยให้คนละ 5 บาท และ ผอ.สถานศึกษา จะชำระเบี้ยประกันภัยให้คนละ 5 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกัน หากผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดสนใจ และจะร่วมต่อยอดกิจกรรมนี้ ก็ให้แจ้งความประสงค์เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3742243085822026/

 

            สถานีวิทยุ สวท.เพชรบูรณ์ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการฯ ผ่านรายการ "สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์"

               เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ข่าวการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยออกอากาศและถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค พร้อมกัน 9 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ในรายการ "สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์" ช่วงเวลา 16.30 น.ถึง 17.00 น.
               สำหรับการดำเนินการในวันนี้ มีนายไชยยงค์ ไชยปัน และนางเพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนางสาวนันทนีย์ ติบใจ ผู้อำนวยการสถานีและคณะ ร่วมอำนวยการ ทั้งนี้ มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในจังหวัดต่าง ๆ รวม 9 จังหวัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินการด้วยการออกอากาศ และแชร์รายการสดทางเฟสบุ๊ค และร่วมให้ข้อมูลข่าวสารประกอบการดำเนินรายการด้วย
              เชิญติดตามรับชม รับฟังรายการย้อนหลังข่าวต่าง ๆ ได้ที่นี่อีกทางหนึ่ง โดยข่าวเกี่ยวกับการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ช่วงเวลา 29.36 ของรายการ เว็บลิงค์
https://www.facebook.com/183216861726333/videos/872058483594149

         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3741282252584776/

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน