สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมงานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขมวด

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านขมวด ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขมวดที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย พร้อมมอบเงินสมทบและมอบข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอำนวยความสะดวก ให้กับ ด.ญ.พรพิมล ศรีคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 7 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอำนวยความสะดวก ได้มอบให้ครอบครัวของด.ญ.พรพิมล ศรีคำ เป็นนักเรียนที่ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน บ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม โดยได้รับความเมตตาจากทั้งภาคราชการ สภากาชาดไทย คณะครู ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้าง ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

03

8 ก.ค.62 สพป.พช.1 จัดการประชุมติดตามฯ อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ในช่วงเช้า ดร.อำนาจ บุญทรงผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะ รอง ผอ.สพป.และผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามและเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

01

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ชำนาญการฯ สพฐ.

 12

     เมื่อช้าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล โดยมี ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยาวี- ห้วยโป่ง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา โดยมี นายพฤฒสภา แย้มพราย ผอ.โรงเรียนและคณะร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

     วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี

IMG 6203

 

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในหน่วยงาน ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 08.00น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตฯ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ต่อมาเวลา8.30 น. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปี2562 ก่อนร่วมรับชมวีดีทัศน์ สพฐ. โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพร้อมแจ้งนโยบาย ผ่านระบบVDO Conference และในเวลา 10.00 น. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

28 มิ.ย.62 ผอ.สพป.พช.1 พบเพื่อนครู อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

2

         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 จำนวน 300 คน ณ หอประชุมเพชรโกเมน โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง ก่อนการบรรยายพิเศษได้มีการแนะนำตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คุณครูผู้สอนคนใหม่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกคน จากนั้น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แจ้งข่าวสารและบรรยายพิเศษ ในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 7 เรื่อง อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน ผวจ.เพชรบูรณ์ฝาก ผอ.ร.ร.ดูแลความปลอดภัยของครูที่พัดอยู่ในโรงเรียนและบ้านเช่าอยู่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคที่ค้างชำระของส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งคืนที่ราชพัสดุของโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี 2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th